Typography

با آموزش های تایپوگرافی که توسط متخصص آموزش داده می شود، با خلاقیت بیشتر از حروف چاپ و فونت های وب استفاده کنید در این دوره ها زبان فونت ها را جستجو خواهید کرد، از اصول هسته و منجر به استفاده از تایپوگرافی برای تأثیرگذاری بر طرح های خود.

دوره آموزشی نکات هفتگی Type
1
17,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی