Spreadsheets

بیاموزید که از یک صفحه گسترده برای ایجاد جداول محوری، ایجاد نمودار و نمودار، پیگیری هزینه ها، مدیریت لیست ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کنید. با آموزشهای گسترده صفحه گسترده ما، Microsoft Excel ،Apple Numbers و Google Drive را کاوش کنید.

دوره آموزشی چالش کاربر اکسل پاور
1
8,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Airtable
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی