تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS را بیاموزید و مدلهای 3D CAD را برای مهندسی ، طراحی ورق فلز ، طراحی محصول و سایر پروژه ها ایجاد کنید. این آموزشهای SOLIDWORKS توابع اساسی و پیشرفته SOLIDWORKS 2012 و بعد از آن را شامل می شود ، از جمله نحوه اکسترود مدلهای سه بعدی از نقاشیهای 2 بعدی ، نحوه استفاده از فیله و پخ و غیره.