تعداد کل دروس 3
دوره آموزشی AWS: شبکه سازی
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی AWS: دسترسی بالا
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی