SEM

به مشتریان کمک کنید محصولات شما را در موتورهای جستجو پیدا کنند. آموزشهای SEM ما نشان می دهد که چگونه می توان سایت خود را با ابزارهای تجزیه و تحلیل مانند Google Analytics بهینه کرد و کمپین های جستجوی پولی موثر را با AdWords و Bing Ads راه اندازی کرد.