Remixing

بیاموزید که از ابزارهای ریمیکس مانند کشش زمان، حلقه ها و خطوط باس قابل برنامه ریزی برای ساختارشکنی آهنگ ها و ایجاد رمیکس با برنامه هایی مانند Pro Tools ،Logic Pro ،Reason و Ableton Live استفاده کنید.

نتیجه ای یافت نشد.