تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

React.js

با استفاده از آموزش های ویدئویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از React.js ، از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته را بیاموزید.