Prototyping

نمونه سازی اولیه و نمونه سازی سریع فرآیندهای توسعه وب و طراحی هستند که شامل ساخت بخشی از پروژه برای آزمایش مفهوم، طراحی و قابلیت استفاده قبل از شروع کار بر روی پروژه نهایی است. بیاموزید که چگونه نمونه اولیه را در گردش کار خود بگنجانید، چگونه یک نمونه اولیه را با Fireworks بسازید و موارد دیگر.

دوره آموزشی ادوب XD
1
18,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی فیوژن 360
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی