Programming Languages

آماده اید تا نحوه کدگذاری، رفع اشکال و برنامه را بیاموزید؟ با آموزشهای تخصصی ما در مورد توضیح زبانهای برنامه نویسی مانند C ،C# ،Python ،Visual Basic ،Java و غیره شروع کنید.

دوره آموزشی جامع زبان سی
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی پی اچ پی
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی توسعه MySQL
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جاوا
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی زبان اسمبلی
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع NoSQL
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Learning Gradle
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Quarkus
1
9,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی سی شارپ
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی