Product Design

طراحی محصول را با آموزشهای modo ،Rhino و SolidWorks بیاموزید که چگونگی ساخت هندسه سه بعدی را از نقاشی های 2 بعدی، و ایجاد عکس های محصول، قطعات و مجموعه های آماده برای تولید و موارد دیگر را پوشش می دهد.

دوره آموزشی سالیدورکز
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Color Trends
1
7,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی Fusion 360 CAM
1
7,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی Grasshopper
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی اتوکد 2022
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی فیوژن 360
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی