Portraits

با دوره های آموزش عکاسی پرتره که توسط متخصصان آموزش داده شده، یاد بگیرید که پرتره هایی را که داستان را روایت می کنند، بگیرید. شما از اصول استفاده از فلاش تا نکات پیشرفته در راه اندازی استودیو با استفاده از استروب، جعبه نرم، بازتابنده عکاسی و موارد دیگر، عکاسی از آتلیه و عروسی را یاد خواهید گرفت.