تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Photo Management

مفاهیم و تکنیک های مدیریت کارآمد عکس را بیاموزید و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویرایش، سازماندهی، پشتیبان گیری و به اشتراک گذاری عکس، دوره های آموزشی Lightroom ،Aperture ،Bridge و Photoshop را ببینید.