Page Layout

با آموزشهای طرح ما، تکنیک های طراحی صفحه را کاوش کنید. برنامه های نرم افزاری برای طراحی یک طرح، از جمله InDesign ، Illustrator ، FrameMaker و Pages را بیاموزید. یک کتاب، دعوت نامه، جلد مجله یا راهنمای سبک طراحی کنید. ایجاد یک نام تجاری و موارد دیگر.

دوره آموزشی هفتگی ابزارهای طراحی
1
13,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی