Music Notation

بیاموزید که چگونه از برنامه هایی مانند Sibelius و Finale برای ایجاد و انتشار نماد موسیقی حرفه ای، از جمله امضاهای اصلی، نمادهای موسیقی، علائم عبارت و متن ترانه بندی شده، استفاده کنید.

نتیجه ای یافت نشد.