تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Moodle

برای ایجاد برنامه های آموزشی آنلاین و تدوین برنامه های درسی ، مودل را بیاموزید. با مطالعه مودل ، دستورالعمل های مبتنی بر کلاس خود و تقویت تعامل دانش آموزان را تکمیل کنید: نحوه تنظیم محیط آزمون ، انتشار اطلاعات دوره ، ایجاد انجمن ها ، ارزیابی پیشرفت دانش آموزان و موارد دیگر.