Mobile Marketing

محصولات خود را با تکنیک های بازاریابی موبایلی که موثر است به افرادی که در حال سفر هستند تبلیغ کنید. با نحوه ارائه تخفیف بر اساس مکان، افزودن کدهای QR، تنظیم اعلان های فشار و موارد دیگر آشنا شوید.