Microphones

آموزشهای ما درباره میکروفون و سایر فناوری های ضبط صدا انواع میکروفون موجود را توضیح می دهد و نحوه تنظیم هر یک را برای ضبط چندین ساز و آواز نشان می دهد.