تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Media Composer

با استفاده از آموزشهای ویدیویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از آهنگساز رسانه ، از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته را بیاموزید.