Management

مهارت های رهبری خود را با آموزش های ویدئویی مدیریتی که توسط کارشناسان صنعت ارائه می شود، تیز کنید. بیاموزید که چگونه یک مدیر موثرتر باشید و یک تیم را با چه کارایی مدیریت کنید.

دوره آموزشی بنیادهای منابع انسانی
1
9,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی
دوره آموزشی فرهنگ کایزن
1
10,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی درک لجستیک
1
7,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی