تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

MailChimp

با استفاده از آموزشهای ویدیویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از MailChimp ، از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته را بیاموزید.