Logo Design

لوگویی را طراحی کنید که با کمک این آموزش های ویدئویی از جمعیت متمایز شود. در آموزشهای ما با مهارت آموخته شده، از مربیان برجسته طراحی نحوه ایجاد آرم - از انواع درمان ها و طرح های ماکت تا تکمیل پروژه های طراحی مارک را خواهید آموخت.

دوره آموزشی طراحی لوگو
1
18,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی