Live Performance

درباره ضبط، راه اندازی و پشتیبانی مستقیم اطلاعات کسب کنید. آموزشها شامل نحوه استفاده از نرم افزارهای تولید موسیقی مانند Reason می باشد. نحوه انتخاب لپ تاپ مناسب برای اجراهای صحنه ای. و نحوه تهیه آهنگ های صوتی پشتیبان و کلیک بر روی آهنگ ها برای کمک به زمانبندی نوازندگان.