تعداد کل دروس 9
دوره آموزشی جامع یونیکس
1
11,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی