تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Instagram

با استفاده از آموزش های ویدئویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از اینستاگرام ، از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته را بیاموزید.