Infographics

برای کمک به مخاطبان خود در تجسم داده ها و تجزیه و تحلیل ها، با Adobe Illustrator و سایر برنامه های گرافیکی اینفوگرافیک ایجاد کنید. آموزشهای اینفوگرافیک ما که توسط متخصصان برجسته صنعت تدریس می شود، مفاهیم اصلی را برای طراحی اینفوگرافیک های غنی و معنادار، از جمله تجسم داده ها، برنامه ریزی و فریم وایر گرافیک خود و موارد دیگر، آموزش می دهد.