تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Figma

با استفاده از آموزش های ویدئویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از Figma ، از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته را بیاموزید.