Enterprise Content Management

آموزش مورد نیاز برای مدیریت محتوا را به صورت سراسری فرا بگیرید. آموزش ما در مورد سیستم های مدیریت محتوای سازمانی مانند خانواده SharePoint مایکروسافت به شما کمک می کند تا سوابق و اسناد را در کل چرخه عمر محتوا سازمان یافته و ایمن نگه دارید.

دوره آموزشی جامع SAP ERP
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع FileMaker Pro
1
23,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی