Digital Publishing

بیاموزید که چگونه کتاب ها و پرونده های EPUB ایجاد کنید، انتشارات تعاملی را کاوش کنید و تبدیل خود را از رسانه چاپی به نشر دیجیتال یک تجربه روان کنید. برای آموزش طیف وسیعی از مفاهیم انتشارات مبتدی و متوسط، از جمله نحوه استفاده از InDesign و iBooks Author، ایجاد PDF های تعاملی، فایل های EPUB و سایر نسخه های دیجیتال کار خود، به مربیان متخصص ما بپیوندید.