Data Analysis

این که تازه شما با تجزیه و تحلیل داده ها شروع می کنید یا سال ها است که داده ها را تجزیه و تحلیل می کنید، آموزشهای ویدئویی ما می توانند به شما کمک کنند تا اطلاعات و جزئیات Google Analytics ،Crystal Reports و موارد دیگر را یاد بگیرید. دوره های ما شامل تجزیه و تحلیل وب، اعتبار سنجی داده ها و نحوه استفاده از ابزارهایی مانند Excel و SPSS Statistics است.

دوره آموزشی چالش کاربر اکسل پاور
1
8,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع SAP ERP
1
12,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی