تعداد کل دروس 11
دوره آموزشی جامع (Tableau (2020.1
1
18,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی
دوره آموزشی جامع مایکروسافت Forms
1
10,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی