تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Communication

ارتباطات ، مانند هر چیز دیگری، با تمرین و آموزش عالی قابل بهبود است. با مشاهده این آموزشهای آنلاین مهارتهای ارتباطی خود را - در نوشتن ، گفتگوی رو در رو، ارائه، مصاحبه و موارد دیگر - بهبود ببخشید. ما برای کمک به شما در نوشتن موثرتر ، برقراری ارتباط با مشتریان و کارمندان، و ساختن برنامه ها و طرح های تجاری جذاب، و همچنین آموزش مهارت های ارتباطی برای شرایط دشوار، مانند مدیریت تعارض یا کار از راه دور، به شما کمک می کنیم آموزشهای لازم را ارائه دهید.

دوره آموزشی شبکه های حرفه ای
1
8,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی