Color

اصول تئوری رنگ و استفاده از رنگ در طراحی و هنر را بیاموزید. آموزشهای "رنگارنگ" ما شامل کار با چرخ رنگ، اصلاح رنگ، مدیریت رنگ، پالت رنگ، رنگ در مارک تجاری و موارد دیگر است. دریابید که چگونه ترکیبات مختلف رنگ بر روحیه و احساسات بیننده تأثیر می گذارد و رنگ در چاپ و ابزارهای دیجیتال مانند فتوشاپ و این دیزاین چگونه کار می کند. از اینجا شروع کنید تا ایده ها و الهامات رنگ و روش های استفاده موثرتر از رنگ را در طراحی های خود پیدا کنید.