Color Correction

بیاموزید که چگونه با نرم افزار ویرایش ویدئو مانند Final Cut Pro ،SpeedGrade ،Avid Media Composer و Premiere Pro، اصلاح رنگ و درجه بندی رنگ را انجام دهید و نحوه فیلمبرداری را ارتقا دهید و آنها را سبک دهید.