تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.
تعداد کل دروس 9
دوره آموزشی مهارت های مذاکره
1
13,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس فارسی