تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

CINEMA 4D

با آموزشهای CINEMA 4D خود انیمیشن و جلوه های بصری سه بعدی ایجاد کنید. با مدل سازی سه بعدی و نحوه ساخت و ارائه گرافیک های سه بعدی آشنا شوید. با آموزش برای همه سطوح ، ماژول MoGraph ، Xpresso و سایر توابع را کاوش کنید.