Audio Effects

درباره جلوه های صوتی خلاقانه و فنی، ضبط صدا و میکس آهنگ در مرحله پس از تولید بیشتر بدانید. مفاهیم دیگر شامل EQ، فیلترها، تأخیر، ریورب، فشرده سازی صدا و اصول DAW در Pro Tools ،Logic Pro ،Reason و Ableton Live است.