تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Google Apps for Education

Learn how to use Google Apps for Education, from beginner basics to advanced techniques, with online video tutorials taught by industry experts.

نتیجه ای یافت نشد.