تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Android

با دنبال کردن نکات مثبت در این آموزش های ویدیویی ، نحوه ایجاد یک برنامه Android را بیاموزید. برنامه های Android را از ابتدا بسازید یا برنامه های Java را در روند توسعه Android خود بگنجانید.