تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

Adobe Mobile Apps

با استفاده از آموزشهای ویدیویی آنلاین که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود ، نحوه استفاده از برنامه های Adobe Mobile را از اصول مبتدی تا تکنیک های پیشرفته بیاموزید.