تعداد کل دروس 11
دوره آموزشی جامع PostgreSQL
1
13,000 تومان
با زیرنویس انگلیسی