Acoustics

بیاموزید که چگونه صدا در فضای ضبط شما حرکت می کند و با اشیا تعامل می کند، مفهومی که معمولاً به عنوان آکوستیک شناخته می شود. درباره راه اندازی بلندگو، نحوه میکروفن زدن به سازها در هنگام ضبط صدا و تکنیک های کاربردی برای کمک به شما در دستیابی به بهترین کیفیت ضبط، مشاوره بگیرید.

نتیجه ای یافت نشد.