Accounting

مهارت های حسابداری را افزایش دهید و یاد بگیرید چگونه بودجه را با نرم افزار اختصاص دهید. برای حسابداری مشاغل کوچک از Excel ،Quickbooks و Quicken استفاده کنید. در صورتحساب، موجودی حساب و نگهداری موجودی کالا کاوش کنید.

دوره آموزشی جامع کوئیک بوک پرو 2021
1
14,000 تومان
بروز شده
با زیرنویس انگلیسی