تمامی دوره های سایت لیندا از تاریخ 01/01/2020 در سایت موجود می باشد. در صورت درخواست دوره قدیمیتر لطفا از بخش درخواست دوره اقدام کنید.

3D Drawing

بیاموزید که چگونه از نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) مانند اتوکد، Revit ،SketchUp و SolidWorks برای ایجاد مدل های سه بعدی برای پروژه های معماری، صنعتی و مهندسی استفاده کنید.